Strona głównaAktualnościPatroni Sejmu i Senatu

Patroni Sejmu i Senatu

Sejm i Senat wybierają każdego roku Patronów danego roku.

W 2023 roku Sejm na Patronów wybrał:

 • Aleksandra Fredro
 • Wojciecha Korfantego
 • Maurycego Mochnackiego
 • Jerzego Nowosielskiego
 • Aleksandrę Piłsudską
 • Pawła Edmunda Strzeleckiego
 • Jadwigę Zamoyską

Patronami Senatu na 2023 rok zostali:

 • Mikołaj Kopernik
 • Jan Matejko
 • Włodzimierz Przerwa-Tetmajer
 • Wisława Szymborska

Ponadto rok 2023 został ustanowiony rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego.

Z wyżej wymienionych osób słów kilka chcemy dodać o dwóch postaciach;

WISŁAWA SZYMBORSKA – poetka, laureatka nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Pisała w czasopismach: Życie Literackie, Pismo. Wydała

12 zbiorów poezji oraz 4 zbiory felietonów. W 1996 roku otrzymała nagrodę Nobla, nagrodę im. J.W. Goethego. J.G. Herdera, polskiego Pen-Clubu. W swojej uchwale senatorowie podkreślają, że o doniosłości literackiego dorobku Szymborskiej świadczą nie tylko nagrody, ale także i fakt, że ma ona wciąż wierne grono czytelników w Polsce i za granicą. Inspiruje literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, krytyków sztuki, a także zwykłych czytelników”.

MIKOŁAJ KOPERNIK – duchowny, lekarz, astronom. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym i uzdolnionym. Studiował na Akademii Krakowskiej, Bolonii, Ferrarze, Padwie. Miał także z prawa kanonicznego. Po powrocie z zagranicznych studiów zamieszkał głównie: w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, Fromborku. Był kanonikiem, administratorem dóbr kapituły, generalnym administratorem diecezji warmińskiej. Jeżeli chodzi o astronomię był twórcą modelu heliocentryzmu, nazywanym przewrotem kopernikańskim. W swej uchwale Senat stwierdza, że: Senat Rzeczpospolitej Polskiej podejmując uchwałę w 550. rocznicę urodzin tego Wielkiego Polaka, chce po raz kolejny przypomnieć postać i zasługi, na stale obecne w naszej społecznej świadomości. To przypomnienie ma na celu uświadomienie światowych zasług polski i Polaków dla nauki oraz wzmocnienie współczesnych dążeń świata nauki i edukacji w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Miał doktorat z prawa kanonicznego

Contrast

Increase text size

Increase letter spacing

Use dyslexia-friendly fonts

Enlarge cursor

Link highlighting

Stop animations

Reset settings

Accessibility menu:
Contrast
Increase text size
Increase letter spacing
Use dyslexia-friendly fonts
Enlarge cursor
Link highlighting
Stop animations
Reset settings
Scroll to Top