Strona głównaNumeracja ORCID

Numeracja ORCID

Szanowni pracownicy naukowi i dydaktyczno-naukowi,
Pracownicy naukowi i dydaktyczno-naukowi zobowiązani zostali do rejestrowania swojego oryginalnego dorobku naukowego. W tym celu konieczne stało się założenie publicznego profilu naukowca i uzyskania bezpłatnego międzynarodowego identyfikatora ORCID (ang. Open Researcher and Contributor ID).

Publikowane prace powinny być poprawnie afiliowane do jednostek, do których przynależy pracownik naukowy lub dydaktyczno-naukowy. Dla ułatwienia poprawnego afiliowania prac naukowych, poniżej zaprezentowany został przykład afiliacji do jednostki Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Afiliacja do jednostki wg. przynależności pracownika

PL: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5; 43-382 Bielsko-Biała, Polska; https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 
ANG: Bielsko-Biała School of Finance and Law; ul. Tańskiego 5; 43-382 Bielsko-Biała, Polska; https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Contrast

Increase text size

Increase letter spacing

Use dyslexia-friendly fonts

Enlarge cursor

Link highlighting

Stop animations

Reset settings

Accessibility menu:
Contrast
Increase text size
Increase letter spacing
Use dyslexia-friendly fonts
Enlarge cursor
Link highlighting
Stop animations
Reset settings
Scroll to Top