Strona głównaBiblioteki rekomendowane

Biblioteki rekomendowane

Biblioteka Śląska jest biblioteką o statusie naukowym, w swoim księgozbiorze uwzględnia:

  • potrzeby środowisk akademickich śląskich uczelni,
  • zakres i kierunki badań naukowych prowadzonych w śląskich instytucjach naukowych,
  • udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych.

Śląska Biblioteka Cyfrowa funkcjonuje w ramach krajowego systemu bibliotek cyfrowych, publikuje naukowy dorobek Regionu, w bogatych zbiorach zawiera m.in. elektroniczne wersje skryptów, podręczników a także inne materiały dydaktyczne, w tym prace naukowe i doktorskie.


Federacja Bibliotek Naukowych gromadzi, przetwarza i udostępnia zbiory polskich instytucji nauki i kultury, archiwów, muzeów, ośrodków badawczych. Zbiory, w przeważającej większości udostępniane są on-line, w wersji pełnotekstowej.


Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – wspólna biblioteka dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego.


Książnica Beskidzka jest największą biblioteką publiczną w południowej części województwa śląskiego. posiada bogate zbiory z wszystkich dziedzin wiedzy.

Contrast

Increase text size

Increase letter spacing

Use dyslexia-friendly fonts

Enlarge cursor

Link highlighting

Stop animations

Reset settings

Accessibility menu:
Contrast
Increase text size
Increase letter spacing
Use dyslexia-friendly fonts
Enlarge cursor
Link highlighting
Stop animations
Reset settings
Scroll to Top