Strona głównaBazy danych WSFiP

Bazy danych WSFiP

„Witamy w Wirtualnej Bibliotece Nauki, którą otwieramy z myślą o wszystkich polskich uczelniach, instytutach naukowych, uczonych i studentach. Już teraz możemy zagwarantować powszechny bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie.
Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.”
Wirtualna Biblioteka Nauki to prawdziwy przełom dla naszej nauki oraz ogromna szansa dla polskich uczonych i studentów.”

prof. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju:
Wszystkie zasoby są dostępne w siedzibie WSFiP

Dostęp przez Internet studentom i pracownikom naukowym uczelni do specjalistycznej wiedzy ekonomiczno – finansowej zawartej w elektronicznych wersjach pism Wydawnictwa CPBiI (numery bieżące oraz wieloletnie archiwum). Pisma obejmują tematykę m.in.bankowość, finanse i administrację samorządową. Są to: „Miesięcznik Finansowy BANK”, miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, kwartalnik „Europejski Doradca Samorządowy”, kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości”, kwartalnik „Kurier Finansowy”.

aleBank.pl

„Bankowość » Finanse » Samorząd: Wiedza on-line” – projekt organizowany przez Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich, zapewniający nauczycielom akademickim i studentom bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji pism o bankowości, finansach i administracji samorządowej.

W „elekronicznej bibliotece” dostępne są:

  • Miesięcznik Finansowy „BANK”,
  • Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”,
  • Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości”,
  • Kwartalnik „Kurier Finansowy”.
  • Rocznik „Europejski Doradca Samorządowy”.

Aby skorzystać z Programu i otrzymać dostęp do aktualnych i archiwalnych wydań wystarczy zarejestrować się na stronie aleBank.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

MITOPENCOURSEWARE Massachusetts Institute of Technology – Strona zawiera bogaty zasób materiałów z wielu obszarów i dziedzin.

www.ocw.mit.edu/OcwWeb/web/courses/courses


Open Courseware Consortium – Baza szkół wyższych publikujących materiały edukacyjne na zasadzie wolnego dostępu.

www.ocwconsortium.org


The Economics Network – Strona www stanowi formę sieci ekonomicznej – The Economics Network – zawierającej wykazy publikacji, wydarzeń oraz inne zasoby z zakresu zagadnień ekonomicznych. Wspierana jest przez Uniwersytet w Bristolu, który otrzymuje dofinansowanie z Królewskiego Towarzystwa Gospodarczego (ang. The Royal Economic Society), Szkockiego Towarzystwa Ekonomicznego (ang. The Scottish Economic Society), Londyńskiej Szkoły Ekonomicznej i Nauk Politycznych (ang. The London School of Economics and Political Science) oraz Universytetu Exeter (ang. The University of Exeter).

economicsnetwork.ac.uk/books

The Higher Education Academy Economy Network – Strona internetowa zawierająca materiały edukacyjne z zakresu ekonomii.

 www.economicsnetwork.ac.uk/resources


Biz/ed – Strona zawierająca baz danych, symulacje, ćwiczenia, ważne terminy itp..

www.bized.co.uk/learn


JCR – Jest to interdyscyplinarna baza zwana dalej JCR, tworzona w Institiute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA). Stanowi podstawowe narzędzie w dokonywaniu oceny wartości merytorycznej czasopism i publikacji. Baza JCR występuje w wydaniu: Journal Citation Reports (JCR) Science Edition i Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition. Pierwsze z wydań uwzględnia ponad 6.000 tytułów czasopism naukowych indeksowanych przez ISI, pozwalając na ocenę czasopisma w oparciu o zawarte w bazie współczynniki, a głównie o wskaźnik IMPACT FACTOR (IF). Liczba ta wskazuje na ilość cytowań uzyskanych przez czasopismo w roku bieżącym dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym samym czasopiśmie w tych samych dwóch latach.

conf proceedings citation index


CPCI – CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX.

conf proceedings citation index


Science Direct.

www.sciencedirect.com

Contrast

Increase text size

Increase letter spacing

Use dyslexia-friendly fonts

Enlarge cursor

Link highlighting

Stop animations

Reset settings

Accessibility menu:
Contrast
Increase text size
Increase letter spacing
Use dyslexia-friendly fonts
Enlarge cursor
Link highlighting
Stop animations
Reset settings
Scroll to Top