Strona głównaAktualnościLem. Reaktywacja. Kongres Lemonologiczny.

Lem. Reaktywacja. Kongres Lemonologiczny.

Wydawnictwo Lem. Reaktywacja przypomniało nam o jednym z ważnych wydarzeń w Polsce ostatniej dekady, zbierając w książkowej publikacji: Lem. Reaktywacja. Kongres Lemonologiczny, pod redakcją Stanisława Beresia, Wydawnictwo Warstwy – wszystkie ważne teksty, które sześć lat temu na Kongresie we Wrocławiu zostały wygłoszone. Wzmiankowana pozycja winna zainteresować fanów fantastyki, jak i fanów twórczości Stanisława Lema, a o ile jest mi wiadomo, takich nie brakuje wśród naszych studentów. Dwa lata temu został ogłoszony Rok Lema, jednak pandemia uniemożliwiła szersze rozwinięcie tego kulturowego wydarzenia. W związku z tą publikacją przypomniano debatę w 2016 roku, która odbyła się we Wrocławiu. Organizator tego spotkania, czyli p. Stanisław Bereś podzielił uczestników / 50 osób / na kilkuosobowe grupy panelowe, w których obradowali nad twórczością naszego znakomitego pisarza SF. Już podczas obrad, uczestnicy mieli przekonanie, że biorą udział w doniosłej imprezie. Potwierdza to zasygnalizowana powyżej pozycja ( powyżej 600 stron). Pięknie graficznie wydana pozycja: Lem. Reaktywacja. Kongres Lemonologiczny, powinna wzbudzić zainteresowanie każdego miłośnika twórczości naszego pisarza SF. W toku dyskusji na panelach podkreślano tezę o wizjonerstwie Lema, jak i jego wyjątkowości. Wszystkim tym dyskusjom, wykładom i wymianie myśli towarzyszyła istotna myśl: Jakie jest także dzisiaj znaczenie dorobku Lema? Podsumowując tych kilka uwag na temat wrocławskiego Kongresu, jak i aktualnie wydanej publikacji można stwierdzić, że nadal warto analizować fenomen Lema. Zachęcam naszych wykładowców, a także studentów do zapoznania się z wyżej wspomnianą pozycją.

Contrast

Increase text size

Increase letter spacing

Use dyslexia-friendly fonts

Enlarge cursor

Link highlighting

Stop animations

Reset settings

Accessibility menu:
Contrast
Increase text size
Increase letter spacing
Use dyslexia-friendly fonts
Enlarge cursor
Link highlighting
Stop animations
Reset settings
Scroll to Top